Themadag herindeling in Zuid-Limburg

Zaterdag 1 oktober jl. organiseerde de afdeling Maastricht-Heuvelland een discussiebijeenkomst over gemeentelijke herindelingen.

Een 30-tal leden en niet leden waren aanwezig en deden, onder leiding van dagvoorzitter Gert-Jan Krabbendam (fractievoorzitter te Maastricht), mee aan een levendige discussie met diverse GL-bestuurders uit de regio.

Onze Maastrichtse wethouder Gerdo van Grootheest schetste de spelregels rondom herindelingen en gaf een overzicht van de ontwikkelingen in Limburg tot dusver. Hij benadrukte dat het nooit over vorm of structuur alleen mag gaan, maar dat het belang en welzijn van de samenleving voorop dient te staan. Wethouder Raf Janssen uit Peel en Maas stond stil bij zijn ervaringen bij de vorming van de gemeente, en benadrukte het belang van overeind houden van de identiteit van de kernen die de nieuwe gemeente gaan vormen. Klik op 'Lees verder' 

 

Ook het proces is belangrijk, stelde Raf: de samenwerking en communicatie tussen betrokkenen van de gemeenten; de wil om samen tot een goed resultaat te komen. Marion vd Kleij, fractievoorzitter te Gulpen-Wittem, verwoordde in haar column het “gevoel van onmacht als raadslid” en zoomde vervolgens via een interviewgesprek met Gaby Francot (Kernoverleg Partij-Wittem) in op de ontwikkeling van onderop en zelforganisatie: het belang van dorpsraden en lokaal initiatief. Als laatste schetste voormalig wethouder John Essers zijn ervaringen met de plannen voor herindeling in de gemeente Nuth en de recente gebeurtenissen aldaar. Hij waarschuwde voor de invloed van persoonlijke agenda’s en belangen die frustrerend kunnen inwerken (en gewerkt hebben) op integere besluitvorming, aanpak en communicatie.

Alle aanwezigen waren het er over eens dat verandering soms noodzakelijk kan zijn en herindeling of varianten daarvan een resultaat kunnen zijn. Het moet echter altijd gaan over de kwaliteit van dienstverlening vanuit de gemeente en de bestuurskracht zodat er ook een meerwaarde voor de samenleving uit voortvloeit.

Het bestuur van GroenLinks Maastricht-Heuvelland zal samen met de gemeentefracties uit de afdeling het onderwerp blijven volgen en met hen samenwerken om tot een gedragen visie en stellingname te komen.