Burgerinformatieavond over kerncentrales Tihange & Doel

Op 11 mei 2016 organiseren GroenLinks Maastricht, het Milieu front Eijsden, de Natuur en Milieufederatie Limburg en WISE Nederland, ondersteund door alle politieke partijen in de Maastrichtse gemeenteraad, een burgerinformatieavond over de Belgische kerncentrales in Tihange en Doel. De bijeenkomst vindt plaats in de Muziekgieterij (Boschstraat 7 in Maastricht) en begint om 19:00 uur (deuren open om 18:30 uur). Er is een breed programma, met verschillende sprekers, een informatiemarkt en mogelijkheid tot het stellen van vragen. Kom ook, zodat u goed geïnformeerd en op de hoogte raakt van de situatie rondom Tihange (en Doel).

Het programma
De burgerinformatiebijeenkomst zal worden geopend door burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht en Städteregionsrat (stadsregiovoorzitter) Helmut Etschenberg van de Städteregion Aachen.

​Het podiumprogramma bestaat uit drie delen: wat zijn de gevaren van de Belgische kerncentrales (en wat niet)?, wat doen Maastricht en de Euregio tegen de Belgische kerncentrales? en tenslotte: wat kunt u zelf doen?

Als sprekers voor het eerste onderdeel zullen Matthias Meersschaert (Belgian Nuclear Forum, voorstander van kernenergiewinning in België), Eloi Glorieux (Greenpeace België, tegenstander van de Belgische kerncentrales) en prof. dr. Alfred Böcking (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, deskundige op het gebied van de schadelijke gevolgen van kernrampen) de revue passeren.

In het tweede deel zal Theo Vullers (GGD Zuid-Limburg en ter zake coördinator binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg) ingaan op de rol van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg rondom rampenplannen en jodiumpillendistrutie. Städteregionsrat Helmut Etschenberg zal een nadere toelichting geven op de juridische stappen die Aken en Maastricht samen met tientallen andere Duitse, Limburgse en Luxemburgse gemeenten en met Greenpeace België ondernemen tegen de Belgische kerncentrales.

In het laatste deel zullen Peer de Rijk (WISE Nederland) en Rob Hoenen (Milieu front Eijsden) ingaan op wat u zelf kunt doen en kort inzoomen op de enige Nederlandse kerncentrale, in Borssele (Zeeland).

Van 21:15 uur tot het einde van de bijeenkomst om 22:00 uur is er voorzien dat vanuit het publiek vragen gesteld kunnen worden. Moderator van het podiumprogramma is Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks Maastricht). De bijdragen van Helmut Etschenberg en prof. dr. Böcking zullen in het Duits zijn.

De informatiemarkt
Vanaf de entree (18:30 uur) tot de aanvang van het programma (19:00 uur), in de pauze en gedurende de vragenronde is er buiten de zaal een informatiemarkt met standjes van verschillende organisaties die u wijzen op wat u zelf kunt doen om gevaarlijke kerncentrales de wereld uit te helpen of om u nog beter te informeren over de gevaren van de Belgische kerncentrales. Onder andere EMEC (de Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie), Zuidenwind, GGD Zuid-Limburg, Greenpeace België, Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie en Stap Over zijn vertegenwoordigd op de informatiemarkt.

Mei in het teken van "Stop Tihange"
Mei staat voor Maastricht en Zuid-Limburg in het teken van het protest tegen de Belgische kerncentrales. Alle Maastrichtse politieke partijen (Seniorenpartij, CDA, D66, SP, PvdA, GroenLinks, PVM, VVD, MV en LPM) vinden dat de Belgische kerncentrales gesloten moeten worden en hebben zich daarom achter de initatieven van GroenLinks en het Milieu front Eijsden geschaard. Op 11 mei 2016 vindt dus de burgerinformatieavond in De Muziekgieterij plaats. Op 22 mei 2016 organiseren GroenLinks en MfE een demonstratie tegen de Belgische kerncentrales. Meer informatie over beide evenementen vindt u terug op deze website.